Free videos sex chat online without registration

Rated 3.86/5 based on 775 customer reviews

- Liitä linkit osaamismerkkihakemukseesi ja kerro mistä tiedät näiden kuvien käyttöoikeudet.

Mobiililaitteiden Ylläpito Osaamisen osoittaminen: ota ruutukaappaukset seuraavista näytöstä: - nettisivu, jolla on ohjeet siitä, miten pakotat mobiililaitteesi appsit sulkeutumaan.

- Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki keskusteluun, johon olet osallistunut - tai kuvaa miten olet hyödyntänyt kehittäjäverkostojen jakamaa aineistoa omassa työssäsi - tai kuvaa miten olet jakanut omaa osaamistasi verkostolle.

Kiltakoulumalli Osaamisen osoittaminen: - Kuvaa asiakirjassa ja miten sovellat kiltakoulumallia opetukseen tai ohjaukseen.

- Kerro lisätiedoissa kuinka olet appseja hyödyntänyt.

TAI - Ota ruutukaappaus mobiililaitteesta/appsista ja kerro lisätiedoissa kuinka appsia voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.

- Materiaali: Opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuva

ECVET, opettajan tehtävänkuva ja osaamiset Osaamisen osoittaminen: - Tee verkkosession/tallenteen ja materiaalien perusteella seuraava tehtävä: - Opettajan työn suunnittelu - millainen on tulevaisuus 2016?

Appsit opetuksessa 2: Android Osaamisen osoittaminen: - Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki oppimateriaaliin (blogi, wiki tms), jossa olet hyödyntänyt mobiiliappseja joko sisällöntuotannossa tai työprosessissa.

Autenttinen oppiminen, osaamisperusteisuus Osaamisen osoittaminen: Kuvaile osaamismerkkihakemuksessa, miten olet toteuttanut tai voisit toteuttaa omassa työssäsi yhtä alla olevista teemoista: - jaettu opettajuus - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - osaamisperusteisuus opetuksen arjessa - yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien integrointi - osaamisperusteisuus opetussuunnitelmatyössäBlogiklinikka / Blogger Osaamisen osoittaminen: Luo tunnukset ja perusta Blogger-blogi.

Ota kuvakaappaus keskustelusta, jossa osallistumisesi näkyy, ja liitä se merkkihakemukseen.

TAI - Tutustu nettiketistä omassa organisaatiossasi mahdollisesti annettuihin ohjeisiin tai käytänteisiin ja pohdi miten niitä voisi kehittää?

Leave a Reply